આ સપનું છે કે હકીકત??? રાખી સાવંત એ આદિલ સાથે તલાક થયા પહેલા જ દુબઈ માં પોતાનો નવો પ્રેમ શોધી લીધો??? જાણો હકીકત

બૉલીવુડ ની ‘ કોંટ્રોવર્સી ક્વિન ‘ રાખી સાવંત લાંબા સમય સુધી દુબઈ માં રહ્યા બાદ 12 જૂન 2023 ના રોજ

Read more